Vår verksamhet

Palmib AB ägs och drivs idag av Anna och Patric, med hjälp av vår äldste son Lukas. Vi är i dagsläget 19 anställda fördelat på 16 män och 3 kvinnor.

Transporterna sker dygnet runt efter minutschema för avgångar och ankomster. För närvarande har vi 11 tunga lastbilar och 2 lätta lastbilar i trafik.

För Postnord kör vi linjetrafik sex nätter i veckan. Vi kör pallgods och paket från Ludvika och Malung till terminalen i Örebro för sortering. Vi kör också distribution fem dagar i veckan med pallgods i Ludvikaområdet och i Västerdalarna.

För Spendrups har vi en linje där vi kör dricka från Grängesberg till terminal i Gävle fem nätter i veckan med minst en bil men stora delar av året med två bilar.

Vi har även ett dotterbolag som heter Baierfrakt AB och där kör vi timmertransporter i Ludvikaområdet.